stanowisko imię i nazwisko

dyrektor Regina Radziszewska (chemia)
kierownik biblioteki Jadwiga Jastrzębska
pedagog pedagog
nauczyciele:
język polski Leszek Gilewski (etyka)
Iwona Sobolewska(wiedza o kulturze) (wychowawca 3a)
język angielski Lidia Piątkowska
Katarzyna Tokaj-Stępniewska
Beata Wolska
język rosyjski Aleksandra Drozd
język niemiecki Dorota Polit
język francuski Anna Kowalska
matematyka Joanna Brzozowska (informatyka)
Anna Szczepanik
historia Tomasz Siedlecki (WOS) (wychowawca 2a)
edukacja dla bezpieczeństw Marek Roguski (przygotowanie wojskowe)
chemia, fizyka Maria Gołąbek
biologia, geografia Monika Zębrowska (przyroda)
wychowanie fizyczne Agnieszka Wiewióra (wychowawca 1a)
religia Katarzyna Ufnal
podstawy przedsiębiorczości Bożena Wojtyś
sekretarka Jolanta Barc
opieka medyczna

Dane osobowe zawarte na stronie internetowej www.nansen.edu.pl są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez wymienioną osobę zezwolenia pisemnego (za wyraźną jej zgodą) oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych przez ww osoby.