Author name: Jarosław Stolarski

Certyfikowane klasy mundurowe

Zadanie współfinansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej opracowane i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych  pilotażowy program wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie ma na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia …

więcejCertyfikowane klasy mundurowe

Certyfikowane klasy mundurowe Read More »

Scroll to Top
Skip to content