Certyfikowane klasy mundurowe

Zadanie współfinansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej opracowane i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych  pilotażowy program wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie ma na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia …

więcejCertyfikowane klasy mundurowe

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE MATURY I EGZAMINU KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020r. W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu maturalnego i zawodowego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego  WYTYCZNE OGÓLNE Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może …

więcejZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE MATURY I EGZAMINU KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020r. W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

Zawieszenie zajęć z powodu zagrożenia koronawirusem

Piastów, 11 marca 2020 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z dnia 11 marca 2020r.  w sprawie odwołania zajęć lekcyjnych od dnia 12.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. Działając na podstawie specustawy Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), o szczególnych rozwiązaniach związanych z …

więcejZawieszenie zajęć z powodu zagrożenia koronawirusem