EGZAMIN ZAWODOWY SESJA 2. 2024 LATO

Opłata za egzamin zawodowy
oraz
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

KOMUNIKATY:

Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2024 LATO

Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 LATO

Scroll to Top
Skip to content