Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół

Dyrektor Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena informuje,
w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej dotyczącej utworzenia oddziałów klas pierwszych przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2021/2022 – Liceum Mundurowe oraz Technikum Mundurowe nie zostaną utworzone pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Scroll to Top
Skip to content