Obóz szkoleniowy o profilu sportowo obronnym

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja dziesięciodniowego obozu szkoleniowego o profilu sportowo obronnym dla uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (umowa Nr 69/2019/3300014825/335), Fundacja Niezapomniani organizuje w dniach 09.08.2019 – 18.08.2019 roku obóz szkoleniowy o profilu sportowo obronnym. Obóz zostanie zorganizowany na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze.

Uczestnikami obozu mogą być uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych oraz członkowie organizacji proobronnych. Udział w obozie jest bezpłatny.

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Osoby chętne do uczestnictwa w obozie a spełniające powyższe kryteria powinny wypełnić dokumenty (w załączeniu):

1) Formularz zgłoszenia udziału w obozie;

2) Kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu;

3) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka – niepełnoletniego uczestnika obozu (dla osób niepełnoletnich),

oraz przesłać je na adres kontaktowy e-mail: obozy@niezapomniani.pl

Z uwagi na fakt, iż ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numer telefonu kontaktowego: 22-760-85-68. Adres kontaktowy e-mail: obozy@niezapomniani.pl

Z poważaniem

Tomasz Biszczak

Prezes Zarządu

Fundacja Niezapomniani

Scroll to Top
Skip to content