Pracownicy szkoły

L.p

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

Stolarski Jarosław

Dyrektor Szkoły

przedmioty zawodowe – technik logistyk,

przedmioty zawodowe – technik obsługi turystyki

2

Barwiński Piotr

nauczyciel edukacja dla bezpieczeństwa

3

Chmieliński Artur

nauczyciel przedmioty zawodowe – technik reklamy

4

Dobrzyńska Katarzyna

nauczyciel biologii

5

Dziekan Hanna

nauczyciel języka niemieckiego

6

Gancarz Edward

nauczyciel edukacji wojskowej

7

Główczewska Agnieszka

nauczyciel przedmioty zawodowe – technik logistyk

8

Jurek Dariusz

nauczyciel religii

nauczyciel przedmioty zawodowe – technik logistyk

9

Kaniewski Piotr

nauczyciel przedmioty zawodowe – technik reklamy

10

Korzyńska Joanna

bibliotekarz

11

Kowalska Ewa

nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze

12

Ks. Kujawa Marek

nauczyciel religii

13

Lasecki Marcin

przedmioty zawodowe – technik logistyk

14

Macios Tomasz

przedmioty zawodowe – technik obsługi turystyki

15

Markowski Jacek

przedmioty zawodowe – technik weterynarii

16

Matosek Mirosław

przedmioty zawodowe – technik obsługi turystyki

17

Nowak Andrzej

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

18

Panek Tomasz

nauczyciel języka angielskiego

19

Piątkowska Lidia

nauczyciel języka angielskiego

20

Przegalińska Izabela

nauczyciel wychowania fizycznego

21

Radziszewska Regina

Kierownik kształcenia praktycznego,

nauczyciel chemii

22

Rogowski Andrzej

nauczyciel przedmioty zawodowe – technik logistyk

23

Sobolewska Iwona

nauczyciel języka polskiego,

wiedzy o kulturze

24

Staszewski Andrzej

nauczyciel matematyki

25

Szczepanik Anna

nauczyciel matematyki

26

Szewczyk Janina

nauczyciel informatyki

27

Sznura Jolanta

nauczyciel języka niemieckiego, języka rosyjski

28

Sztroman Joanna

pedagog

29

Tracz Elżbieta

nauczyciel języka polskiego

30

Wiewióra Agnieszka

nauczyciel wychowania fizycznego

31

Wziątek Beata

przedmioty zawodowe – technik logistyk

32

Zębrowska Monika

nauczyciel biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie

33

Powązka-Jacaszek

nauczyciel plastyki

34

Brzezińska Sylwia

psycholog

35

Zając Marlena

administracja

36

Barc Jolanta

administracja – Sekretarz Szkoły

37

Jan Czubek

obsługa

38

Katarzyna Kowalska

obsługa

39

Danuta Lipka

obsługa

40

Jadwiga Olobry

obsługa

41

Eugenia Pielach

obsługa