Wykaz Rady Pedagogicznej 2020/2021 r.

L.p

Nazwisko i imię

Przedmioty

1.

Stolarski Jarosław

Dyrektor, Przedmioty logistyczne, Przedmioty turystyczne

2.

Kowalska Ewa

Wicedyrektor, Język polski

3.

Radziszewska Regina

Kierownik szkolenia praktycznego, Chemia,

4.

Barwiński Piotr

Edukacja dla Bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne

5.

Będziechowski Przemysław

Wychowanie fizyczne, Edukacja Wojskowa

6.

Dentkiewicz Monika

Matematyka

7.

Droździel Gabriela

Psycholog

8.

Dziekan Hanna

Język niemiecki

9.

Eysymont Grażyna

Język polski

10.

Gancarz Edward

Edukacja Wojskowa

11.

Główczewska Agnieszka

Logistyk

12.

Joanna Podniesińska

Przedmioty turystyczne

13.

Jurek Dariusz

Bezpieczeństwo higiena pracy, Podstawy przedsiębiorczości, Przedmioty logistyczne

14.

Kaniewski Piotr

Reklama

15.

Korzyńska Joanna

Bibliotekarz

16.

Ks.Kujawa Marek

Religia

17.

Kulis Andrzej

Rysunek techniczny, Przepisy ruchu drogowego

18.

Macios Tomasz

Geografia, Przedmioty turystyczne

19.

Markowski Jacek

Przedmioty weterynaryjne

20.

Matosek Mirosław

Przedmioty turystyczne, Przedmioty reklamowe

21.

Meller Arkadiusz

Przedmioty logistyczne, Geografia

22.

Morales Villavicencjo Anna

Przedmioty weterynaryjne

23.

Nowak Andrzej

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

24.

Pabiańczyk Paulina

Geografia

25.

Panek Tomasz

Język angielski

26.

Pfeffer Michał

Biologia, Przedmioty weterynaryjne

27.

Piątkowska Lidia

Język angielski

28.

Powązka-Jacaszek Małgorzata

Plastyka

29.

Przegalińska Izabela

Wychowanie fizyczne

30.

Radziszewska Regina

Kierownik szkolenia praktycznego, Chemia,

31.

Roczniak Paulina

Przedmioty weterynaryjne

32.

Sajkowska Joanna

Doradztwo zawodowe

33.

Sobolewska Iwona

Język polski

34.

Staszewski Andrzej

Matematyka

35.

Szczepanik Anna

Matematyka, Fizyka

36.

Szewczyk Janina

Informatyka

37.

Sznura Jolanta

Język rosyjski

Język niemiecki

38.

Tracz Elżbieta

Język polski

39.

Wasielewska-Epa Hanna

Język angielski

40.

Weronika Zasada-Stanska

Język polski

41.

Wiewióra Agnieszka

Wychowanie fizyczne

42.

Wronkowski Robert

Informatyka, Programowanie

 

 

 

Skip to content