Dyrektor szkoły

Regina Radziszewska

Nauczyciele

Marta Błaziak             –  język angielski

Joanna Korzyńska     –  bibliotekarz
                                       język angielski

Wojciech Kowalczyk   –  religia

Anna Kowalska           –  język francuski

Marcin Lasecki            –  logistyka
                                        obsługa turystyczna

Tomasz Macios           –  geografia
                                        obsługa turystyczna

Mirosław Matosek       –  logistyka
                                        obsługa turystyczna

Lidia Piątkowska         –  język angielski

Regina Radziszewska – chemia,

Marek Roguski            –  edukacja dla bezpieczeństwa,
                                        wychowanie fizyczne
                                        przedmiot uzupełniający mundurowy

Tomasz Siedlecki        –  historia
                                        wiedza o społeczeństwie

                                        przedmiot uzupełniający
                                        historia i społeczeństwo

Iwona Sobolewska       – język polski
                                        wiedza o kulturze

Jarosław Stolarski        – logistyka
                                        obsługa turystyczna

Anna Szczepanik         – matematyka
                                        fizyka
                                        informatyka

Sekretarz szkoły

Jolanta Barc

Pracownicy administracji i obsługi:

Jan Czubek

Katarzyna Kowalska

Natalia Kuba

Danuta Lipka

Jadwiga Olobry

Eugenia Pielach