Bekasiuk Tetiana 

Język angielski


Będziechowski Przemysław

Wychowanie fizyczne, edukacja wojskowa


Borkowska Maria

Plastyka, język niemiecki


Boruta Aldona

Język angielski


Celiński Piotr

Przedmioty turystyczne


Chojnowska Anita

Język polski


Dałek Sebastian

Wychowanie fizyczne


Dentkiewicz Monika

Matematyka


Dutkiewicz Łukasz

Fotografia i multimedia


Dziwiszek Alicja

Pedagog, podstawy przedsiębiorczości


Frankowski Marek

Socjologia, edukacja dla bezpieczeństwa


Gancarz Edward

Przygotowanie wojskowe


Gap Sylwia

Historia, historia i teraźniejszość


Główczewska Agnieszka

Przedmioty logistyczne


Gniazdowski Łukasz

Religia


Hutnik Agata

Wicedyrektor, Przedmioty logistyczne


Jurek Dariusz

Bezpieczeństwo i higiena praca, podstawy przedsiębiorczości


Lipiński Roman

Reklama


Kłocewiak Marek

Matematyka


Korzyńska Joanna

Biblioteka


Kowalczyk Ilona

Matematyka


Kowalska Ewa

Język polski


Kozłowski Piotr

Reklama, fotografia i multimedia, informatyka


Krzemień Rafał

Historia i teraźniejszość


Ks.Kujawa Marek

Religia


Kubica Iwona

Biologia


Kulis Andrzej

Rysunek techniczny, przepisy ruchu drogowego, matematyka


Kwaśniczko Patryk

Wychowanie fizyczne


Macios Tomasz

Przedmioty turystyczne


Malkiewicz Dorota

Język rosyjski


Mamcarz Wioletta

Kierownik szkolenia praktycznego, historia


Markowski Jacek

Przedmioty weterynaryjne


Mazurek Sławomir

geografia


Meller Arkadiusz

Przedmioty logistyczne, geografia, historia


Morales Anna

Przedmioty weterynaryjne


Obrębski Dawid

Informatyka


Ozdoba Monika

Przedmioty turystyczne


Pabiańczyk Paulina

Geografia


Panek Tomasz

Język angielski


Pfeffer Michał

Biologia, przedmioty weterynaryjne


Piątkowska Lidia

Język angielski


Pisarska Beata

Informatyka


Przegalińska Izabela

Wychowanie fizyczne


Radziszewska Regina

Chemia


Rajchel   Iga

Język angielski


Seredyński Łukasz

Wychowanie fizyczne


Stankowska Karolina

Geografia, przedmioty turystyczne


Staszewski Andrzej

Matematyka


Stolarski Jarosław

Dyrektor, bezpieczeństwo i higiena pracy


Szczepanik Anna

Matematyka, Fizyka


Szewczyk Janina

Informatyka


Sznura Jolanta

Język niemiecki


Szuk-Bernaciak Małgorzata

Język niemiecki


Tracz Elżbieta 

Język polski


Walczak Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne


Wasielewska-Epa Hanna

Język angielski


Wiewióra Agnieszka

Wicedyrektor, wychowanie fizyczne


Wronkowska Iwona

Przedmioty turystyczne 


Wronkowski Robert

Informatyka, programowanie


Zalewska Maja

Reklama


Ziętek-Pasztaleniec Katarzyna

Język polski

Skip to content