Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

BILANS jednostki budżetowej

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

INFORMACJA DODATKOWA

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Scroll to Top
Skip to content