WNIOSEK REKRUTACYJNY 2023/2024

Liczba wolnych miejsc
w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie:

 

Liceum Ogólnokształcące – 20

Technikum:

technik logistyk – 11

technik Fotografii i multimediów – 14

technik weterynarii – 18

technik organizacji turystyki – 23

technik robotyk – 24

technik programista – 24

Szkoła Branżowa I Stopnia – 15

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

9 sierpnia: komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole.

Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

11 sierpnia do godz. 14:00: komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wniosek:

Poniżej można pobrać wniosek rekrutacyjny do naszej placówki:

Scroll to Top
Skip to content