WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej
wywieszone będą do publicznej wiadomości w piątek 11.08.2023 od godz. 12.00
w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena.

Scroll to Top
Skip to content