Zapytanie ofertowe

wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych oraz w innych pomieszczeniach w szkole

Zamawiający:
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena
ul. Namysłowskiego 11
05-820 Piastów

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 420 lamp systemu oświetleniowego
w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie na system w technologii LED,
oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do oświetlenia.

Termin składania oferty : 28.10.2021 – 07.11.2021r.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@nansen.edu.pl, marlena.zajac@nansen.edu.pl

Dyrektor Jarosław Stolarski

Scroll to Top
Skip to content