Harmonogram prac szkoły 2022/2023

Lp.

Wydarzenie

Termin

Realizacja

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

– rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 

01-09-2022

Godz.9.30 klasy I-II

godz. 10.30 klasy III-IV

Wychowawca klasySala gimnastyczna

Klasa II TF Wioletta Mamcarz

2.

Apel informacyjny dla młodzieży

05.09.2022r – 4 godz. Lekcyjna

 

J. Stolarski

3.

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru na rok 2022/2023 – wnioski dotyczące analizy, wyników matur, EPKwZ, zasady pracy z młodzieżą przystępującą do matury i EPKwZ

05-09-2022 godz. 15.30 

 

 

4.

Spotkanie rozpoczynających awans i opiekunów oraz osoby będące w awansie

05-09-2022r. godz. 12.10

 

J. Stolarski

5.

Szkolenie dla nauczycieli z dokumentacji szkolnej

12-09-2022r. godzina 15.30

Pani Agnieszka Wiewióra

Pani Monika Dentkiewicz

Pan Piotr Kozłowski

Agnieszka Wiewióra

6.

Poligon dla uczniów klas IV

 

Przemysław Będziechowski

Sławomir Mazurek

Edward Gancarz

J. Stolarski

7.

Deklaracje do EPKwZ na sesję styczeń-luty 2023 do 9 września 2023r.

09-09-2022r.

Wychowawcy

Pani Wioletta Mamcarz

 

8.

Tydzień dla chorób zakaźnych

12-16-09-2022r.

Pani Pielęgniarka

Pani Iwona Kubica

Pan Michał Pfeffer

 

9.

Test diagnozujący w klasach I i II

Odbiór testów z zeszłego roku

12-16 09-2022r.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

 

10

Złożenie do Dyrektora przez nauczyciel testów i wyników

26-09-2022r.

Wszyscy nauczyciele przeprowadzający test

 

11.

Rada Pedagogiczna – zespołów przedmiotowych

19-09-2022r.

godz. 15.30

Jarosław Stolarski

Agnieszka Wiewióra

Wioletta Mamcarz

 

12.

Giełda podręczników

14.09.2021

godz. 12.10-12.30

Wychowawcy uczniowie

Naucz. Bibliotekarz

Sala gimnastyczna mała

13.

Dzień kropki

15.09.2022r.

Samorząd Uczniowski

P. Monika Dentkiewicz

14.

Wybory Samorządu Szkolnego

16.09.2022 godz 12.10

uczniowie

p. Monika Dentkiewicz + wychowawcy

15.

Dzień Sybiraka – apel

16.09.2022r. godz 13.20

Pani Wioletta Mamcarz

Pan Marek Frankowski

 

16.

Msza Św.

Msza Św. dla uczniów naszej szkoły w Kościół Rzymskokatolicki Pw. Chrystusa Króla Wszechświata

ul.  Michała Ogińskiego 41, 05-820 Piastów wzmianka na lekcji o patronie młodzieży św. Stanisław Kostka

19.09.2022 godz 10.00

Wyjście ze szkoły o godzinie 9.40 lista uczniów do Pani Wicedyrektor do dnia 16 września dostarczają wychowawcy

Ks. Marek KujawaPan Łukasz Gniazdowski 

Wychowawca kl z uczniami

 

17.

Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. pierwszych

 

Od 19.09.2022r. godzina 12.00 do 20.09.2022r.

zajęcia dla uczniów

Godz 11.30

Wychowawcy kl. I i uczniowie

Pani Psycholog Pani Pedagog

18.

Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych

Do 23-09-2022r.

Pani Agnieszka Wiewióra

Pani Ewa Kowalska

Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych

19.

Rada Pedagogiczna/ Zebranie nauczycieli nt. wspomagania uczniów i zebrania z Rodzicami wszystkich klasZebranie z Rodzicami klas maturalnych (EPKwZ + matura + studniówka)

– spotkanie rodziców z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy

 

26-09-2022r. godzina 15.30

17.00

18.00

 

NauczycieleWychowawcy klas 4 Pan Andrzej Staszewski

Pani Agnieszka Wiewióra

Pani Ewa Kowalska

J. Stolarski

J. Stolarski 

 

Święto Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I-wszych

 

17.10.2022r. godzina 10.00

 

Pani Ewa Kowalska

Pani Joanna Korzyńska

Wychowawcy

Agnieszka Wiewióra

20.

Rada Szkoleniowa/ dostosowania

24.10.2022

Godzina 15.30

Pani Psycholog Pani Pedagog

J. Stolarski

21.

Dzień otwarty

24.10.2022r. godzina 17.00

wychowawcy

 

22.

Dzień Wszystkich Świętych

01.11.2021 wtorek

Dzień wolny

Dzień Wszystkich Świętych

23.

Uroczystości Szkolne związane z Świętem Niepodległości

10.11.2021 czwartek 4 godzina lekcyjna

Pan Marek Frankowski

 

24.

Święto Niepodległości

11.11.2021 piątek

 

Święto Niepodległości

25.

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa) lub/i promocja szkoły

Zebranie z rodzicami

Obowiązkowe zebrania z rodzicami. Info o przewidywanych oc. Nast. W klasach IV-tych (wych. Przypomnieć, że w klasie IV oceny zawodowe są wystawiane na koniec I-sem)

14.11.2022 godz 15.3017.00

Inf. dla rodziców uczniów w klasach, w których odbywają się EPKwZ 

J. Stolarski

26.

Rada Pedagogiczna

Problemy w szkole psychologiczno pedagogiczneDzień otwarty dla rodziców

28.11.2022r. godz 15.30

17.00

 

 

27.

Próbne matury / próbne egzaminy zawodowe

Próbne matury w dniach 21.11.2022 do 25.11.2022

Wyniki – do dnia 5.12.2022Próbne egzaminy zawodowe 28.11.2022 do 2.12.2022 wyniki do dnia 5.12.2022r.

P. E. Kowalska

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących – przewodniczący zespołów kontrolaJarosław Stolarski

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – przewodniczący zespołów kontrola

Przewodniczący zespołów wnioski do 5.12.2022r. Jarosław Stolarski

28.

Szkolny turniej „MIKOŁAJKOWY”

6.12.2022r. od 6 godziny lekcyjnej

Samorząd Szkolny nauczyciele w-f

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

29.

Dzień otwarty dla uczniów 4 godzina lekcyjna – promocja szkoły

Kiermasz świąteczny. Dzień tradycji świątecznych

12.12.2022r.

 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Pan Tomasz Macios

Pani Ewa Kowalska

30.

Apel upamiętniający zabitych i represjonowanych

13.12.2022r.

Godzina 5 lekcyjna

Pan E. Gancarz P. P. Będziechowski

 

31.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna / końcowe klas IV

Zebranie z rodzicami /oceny przewidujące ndst

19.12.2022godz. 15.3017.00

Wystawienie ocen do 15.12.2022

J. Stolarski

32.

Rada uchwalająca śródroczne i końcowe zawodowe klas IV tych Inform. Pod. Klas części/ końc klas czwartych

21.12.2022 godz. 15.30

 

J. Stolarski

33.

Konkurs kolęd/ Jasełka

Spotkanie integracyjne

22.12.2022

Godz. 14.00

Katecheta

Samorząd uczniowski

 

Opiekun Samorządu UczniowskiegoKierownik Gospodarczy P. M. Zając

34.

Wystawienie ocen za I-sze półrocze

22.12.2021

Nauczyciele

A. Wiewióra

J. Stolarski

35.

Przerwa Świąteczna

Nowy Rok

23.12.2021 do 31.12.2021

01.01.2023

 

 

36.

Korekta planu lekcji

02.01.2023

 

Zespół ds. planu lekcji

J. Stolarski

37.

Apel informacyjny dla młodzieży

3.01.2023 poniedziałek 3 godz lekcyjna

 

J. Stolarski

38.

Rada Klasyfikacyjna za I semestr

02.01.2023 godzina 15.30

Nauczyciele

J. Stolarski

39.

Rozpoczęcie II semestru

03.01.2023

 

 

40.

Święto Trzech Króli – dzień wolny

06.01.2023

 

 

41.

Studniówka

05-07. 01.2023

 

 

42.

SESJA EPKwZ kasy IV-te egz. I poprawkowe pozostałe klasy

Pisemny

styczeń 2023

T. Logistyk

T. Weterynarii

T. Programista

T. Fotografii i multimediów

T. Organizacji Turystyki

T. Reklamy

10-14 styczeń 2023r.

9-21 stycznia 2023r.

Praktyczny

T. Logistyk

T. Weterynarii

T. Programista

T. Fotografii i multimediów

T. Organizacji Turystyki

T. Reklamy

 

 

 

43.

Dzień bez zajęć edukacyjnych

9 styczeń 2023

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2023Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2023Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2023Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 23 kwietnia 2023 r.

31 marca 2023r.

7 kwiecień 2023r.31 marca 2023r.7 kwiecień 2023r.

44.

Rada Pedagogiczna – Dostosowania

09.01.2023

Nauczyciele

J. Stolarski

45.

Ferie zimowe

13.02.2023-26.02.2023

 

 

46.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2023

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2023: do 7 lutego 2023 r.

w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

47.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2023r.

Nauczyciel historii p. Marek Frankowski

p. W. Mamcarz

 

48.

Rada pedagogiczna

06.03.2023r. godz 15.30

 

J. Stolarski

49.

Dzień otwarty dla rodziców

06.03.2023r. godz. 17.00

 

 

50.

Dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych

13.03.2023r. godzina 17.00

Przewodniczący P. Tomasz Macios

Wszyscy nauczyciele

 

51.

Rada Pedagogicznazebranie klas 4

Info o przewidywanych ocenach w kl. Czwartych

Zebranie dla rodziców

13.03.2020r. godz 15.30

17.00

 

 

52.

Rekolekcje Wielkopostne

Przewidywany termin od 30 marca do 3 kwietnia 2023r.

Ks. I katecheta

 

53.

Spotkanie integracyjne

13-04-2023 godz. 15.00

P. Marlena Zając

 

54.

Wiosenna przerwa świąteczna

6-04-2023 do 11-04-2023r.

 

 

55.

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych

21.04.2023

 

 

56.

Rada klasyfikacyjna końcowo-roczna klasa IV-tychZebrania z rodzicami

24-04-2023 godz 15.3024-04-2023 godz 17.00

 

Opiniowanie projektu organizacji na rok 2023/2024

J. Stolarski

57.

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji w kl. Programowo najwyższych

28-04-2023 godz. 12.30

 

J. Stolarski

58.

Zakończenie zajęć w klasach IV

29-04-2023 godz 10.00

Klasa III wych Arkadiusz Meller

Wychowawca kl. III Arkadiusz Meller

59.

Rocznica uchwalenia konstytucji 3-go Maja Dzień Flagi 2-go maja

29-04-2023 apel 6 godzina lekcyjna

 

Nauczyciele edukacji wojskowej

60.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

2 maja 2023r.

 

 

61.

Rada pedagogiczna o godzinie 10.00 dotycząca matur 2023r.

2 maja 2023

Wszyscy nauczyciele

 

62.

Egzaminy maturalne

04,05,08-05-2023

Polski angielski matematyka

J. Stolarski

63.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04,05,06-05-2023

 

 

64.

Rada Pedagogiczna

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich klas – info o zagrożeniach i przewidywanych ocenach

22-05-2023 godz 15.3017.00

 

 

J. Stolarski

65.

Dzień sportu / Dzień dziecka

31.05.2023

 

Nauczyciele w-f

66.

SESJA EPKwZ kasy II, III, IV i poprawkowe pozostałe klasy

Pisemny

1 czerwiec 2023

Praktyczny

A.30, A.31, A.32, AU.22, AU.32, TG.14, TG.15

– 2 do 18 czerwieca 2023

 

67.

Dzień bez zajęć edukacyjnych – dni dyrektorskie dla klas technikum i liceum

1 czerwca 2023

 

 

68.

BOŻE CIAŁO

08.06.2023

 

 

69.

Wystawienie ocen – końcowych (semestralnych/rocznych)

16.06.2023

 

 

70.

Rada klasyfikacyjna

Dzień otwarty

19.06.2023 godz 15.30

 

J. Stolarski

71.

Rada uchwalająca pedagogiczna

21.06.2023 godz 15.30

 

J. Stolarski

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2023

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2023

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2023

31 sierpnia 2023r7 wrzenia 2023r7 września 2023r

72.

Złożenie sprawdzonych świadectw do podpisu

22.06.2023 do godz. 12.30

 

J. Stolarski

73.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2023 godzina 10.00 klasy I i II

11.30 klasy III i IV

Klasa II CAT Aldona Boruta

 

74.

Rozliczenie się z dokumentacji nauczycieli

26.06.2023 godz.10.00

 

J. Stolarski

75.

Plenarne posiedzenie RP – podsumowującej pracę w roku szkolnym 2022/23

27 czerwiec 2023 godz. 11.00

 

J. Stolarski

76.

Egzaminy poprawkowe

wg harmonogramu 17,18-08-2023

Nauczyciele godz.08.00

 

77.

Egzamin maturalny poprawkowy

  1. Część ustna – 21 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

  2. Część pisemna 22 sierpnia 2023r. godzina 9.00

J. Stolarski

78.

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2023/2024

29.08.2023 godz 11.00

nauczyciele

J. Stolarski

79.

Szkolenie BHP dla nowych nauczycieli i dla tych którym się kończą zaświadczenia

29.08.2023 godz 10.00

 

 

80.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 godz 10.00 klasa 1

Pani 1LO Anita Chojnowska

 

Scroll to Top
Skip to content