Terminy spotkań rodziców z nauczycielami rok szkolny 2018/2019 w poniedziałki godz. 18.00

lpTerminRodzaj spotkania
117.09.2018 r.Obowiązkowe z wychowawcą dla rodziców wszystkich klas
212.11.2018 r.Obowiązkowe z wychowawcą dla rodziców wszystkich klas, a następnie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
317.12.2018 r.Zagrożenie ocenami niedostatecznymi. Obowiązkowe z wychowawcą dla rodziców wszystkich klas, a następnie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
414.01.2019 r.Informacja o wynikach po I półroczu. Obowiązkowe z wychowawcą dla rodziców wszystkich klas
515.04.2019 r.Proponowane oceny w IV klasie. Obowiązkowe z wychowawcą dla rodziców wszystkich klas, a następnie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
610.06.2019 r.Proponowane oceny w klasach przejściowych na koniec roku. Obowiązkowe z wychowawcą dla rodziców wszystkich klas, a następnie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów

Dyrektor Szkoły

Regina Radziszewska