Harmonogram prac szkoły 2019/2020

Lp.

Wydarzenie

Termin

Realizacja

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

– rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 

 

 

 

 

Msza Św. dla uczniów naszej szkoły w Kościół Rzymskokatolicki Pw. Chrystusa Króla Wszechświata

ul.   Michała Ogińskiego 41, 05-820 Piastów

01-09-2020 godz. 08.00 – klasy pierwsze

09.30 – klasy drugie technikum i LO

10.00 – klasy drugie branżowe

10.30 – klasy III i IV

Msza Św. 18.00

Wychowawca klasy

J. Stolarski

2.

Szkolenie z BHP dla uczniów klas branżowych

01-09-2020 godz. 09.00

Pan Dariusz Jurek

J. Stolarski

3.

Apel informacyjny dla młodzieży – wraz w wychowawcą i dyrektorem indywidualnie w każdej klasie

03.09.2020 – środa 2-9 godz. lekcyjnej

wychowawcy

J. Stolarski

4.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

Spotkanie z Rodzicami klas maturalnych (EPKwZ + matura + studniówka)

– spotkanie rodziców z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy – klasy branżowe

 

Zebranie Rady Rodziców

07-09-2020 godz. 15.30

17.00

 

18.00

 

 

18.00

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

J. Stolarski

 

 

 

 

 

 

R. Radziszewska

5.

Deklaracje do EPKwZ na sesję styczeń-luty 2021 do 9 września 2020r.

09-09-2020r.

wychowawcy

 

6.

Kiermasz podręczników

10.09.2020r.

Wychowawcy uczniowie

Joanna Korzyńska

7.

Wybory Samorządu Szkolnego

17.09.2020r. godz. 11.30

uczniowie

p. A. Wiewióra + wychowawcy

8.

Msza Św.

Msza Św. dla uczniów naszej szkoły w Kościół Rzymskokatolicki Pw. Chrystusa Króla Wszechświata

ul.   Michała Ogińskiego 41, 05-820 Piastów wzmianka na lekcji o patronie młodzieży św. Stanisław Kostka

 

Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. pierwszych

– Dzień Sybiraka

18.09.2020 godz 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Godz 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. I i uczniowie

Wychowawca kl z uczniami

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Psycholog

9.

zebrania z Rodzicami wszystkich klas

28-09-2020r. godzina 17.00

Nauczyciele

J. Stolarski

10.

Muzeum Dulag 121

30.09.2020r.

p. E Gancarz, p. P. Będziechowski

E. Gancarz

11.

Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych

Do 25-09-2020

P. L. Piątkowska

R. Radziszewska

12.

Apel informacyjny dla młodzieży

W październiku w klasach indywidualnie lub wg obowiązującego stanu obostrzeń

 

J. Stolarski

13.

Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I-wszych

 

 

14.10.2020r. godz. 9.00

 

 

Wszystkie klasy pierwsze koordynacja P. E. Gancarz, p. P. Będziechowski wychowawca klasy II E i uczniowie klasy II E

E. Kowalska

 

 

14.

Zebranie z rodzicami

26.10.2020 godz. 17.00

 

J. Stolarski

15.

Święto Niepodległości

11.11.2020

Środa

Dzień wolny

 

16.

Uroczystości Szkolne związane z Świętem Niepodległości

12.11.2020 Wtorek 4 godzina lekcyjna

P. E. Gancarz i nauczyciel historii

 

17.

Zebrania z rodzicami. Info o przewidywanych ocenach.

16.11.2020  godz 17.00

 

 

18.

Próbne matury / próbne egzaminy zawodowe

Próbne matury w dniach 23.11.2020 do 27.11.2020

 

 

Próbne egzaminy zawodowe 7.12.2020 do 11.12.2020

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących – przewodniczący zespołów kontrola

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – przewodniczący zespołów kontrola

 

19.

Szkolny turniej „MIKOŁAJKOWY”

7.12.2020 od 6 godziny lekcyjnej

Samorząd Szkolny nauczyciele w-f

P. A. Wiewióra

20.

Dzień otwarty dla uczniów 4 godzina lekcyjna – promocja szkoły

7.12.2020r.

 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

P. A. Wiewióra

21.

Zebranie z rodzicami /oceny przewidujące ndst

14.12.2020 godz. 17.00

Wystawienie ocen do 13.12.2019

J. Stolarski

22.

Konkurs kolęd/ Jasełka

 

21.12.2020

 

 

Katecheta P. Dariusz Jurek

Ks. Marek Kujawa

Samorząd uczniowski

Opiekun S.U. P. A. Wiewióra

23.

Przerwa Świąteczna

 

Nowy Rok

23.12.2020  do 31.12.2020

01.01.2021

 

 

24.

Korekta planu lekcji

02.01.2021

 

Zespół ds. planu lekcji

J. Stolarski

25.

Apel informacyjny dla młodzieży w zależności od sytuacji epidemiologicznej

4.01.2021 poniedziałek 3 godz lekcyjna

 

J. Stolarski

26.

Studniówka

05-08-09. 01.2021

L. Piątkowska

 

27.

Święto Trzech Króli – dzień wolny

06.01.2021

 

 

28.

SESJA EPKwZ kasy IV-te egz. I poprawkowe pozostałe klasy

Pisemny

11 styczeń 2021

Praktyczny

A.30, A.31, A.32, AU.22, AU.32, TG.14, TG.15

  – 12 styczeń 2021

 

29.

Dzień bez zajęć edukacyjnych – dni dyrektorskie

11-12 styczeń 2021

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021

 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021

 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021

 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2021 r.

31 marca 2021 r.

 

 

31 marca 2021 r.

 

 

 

31 marca 2021 r.

 

 

 

31 maja 2021 r.

30.

Wystawienie ocen za I-sze półrocze

03.01.2021

Nauczyciele

J. Stolarski

31.

Zebranie z rodzicami

04.01.2021 godz 17.00

Wychowawcy

J. Stolarski

32.

Ferie zimowe

18-31.01.2021

 

 

33.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2021

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2021: do 21 lutego 2021 r.

w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 8 kwietnia 2021 r.

34.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2021r.

P. Andrzej Nowak p. Przemysław Będziechowski

p. Edward Gancarz

 

35.

Zebranie z rodzicami

22.02.2021r. godz 17.00

Wychowawcy

J. Stolarski

36.

Dzień otwarty dla uczniów

15.03.2021r. godzina 17.00

 

Wszyscy nauczyciele

37.

zebranie z rodzicami

info o przewidywanych ocenach w kl. czwartych

29.03.2021r. godz

17.00

 

 

38.

Rekolekcje Wielkopostne

Przewidywany termin od 15 marca do 26 marca 2021r.

Ks. i katecheta

 

39.

Wiosenna przerwa świąteczna

01-04-2021 do 06-04-2021

 

 

40.

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych

23.04.2021

 

 

41.

Zebrania z rodzicami

26-04-2021 godz 15.30

 

26-04-2021 godz 17.00

 

Opiniowanie projektu organizacji na rok 2020/2021

J. Stolarski

42.

Dzień otwarty dla ósmoklasistów

28-04-2021 godz 17.00

 

 

43.

Zakończenie zajęć w klasach IV

30-04-2021 godz 10.00

Klasa III

Wychowawca kl. III

44.

Rocznica uchwalenia konstytucji 3-go Maja Dzień Flagi 2-go maja

30-04-2021 apel 5 godzina lekcyjna

 

Nauczyciele historii i j. polskiego

45.

3-go maja

Dzień wolny

 

 

46.

Egzaminy maturalne

04,05,06-05-2021

 

J. Stolarski

47.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04,05,06,07-05-2021

 

 

48.

Zebranie dla wszystkich klas – info o zagrożeniach i przewidywanych ocenach

17-05-2021 godz 17.00

 

 

J. Stolarski

49.

Dzień sportu / Dzień dziecka

1.06.2021

 

Nauczyciele w-f

50.

BOŻE CIAŁO

03.06.2021

 

 

51.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.06.2021

 

J.Stolarski

52.

Wystawienie ocen końcoworocznych – końcowych

11.06.2021

 

 

53.

Zebrania z rodzicami

14.06.2021 godz 17.00

 

J. Stolarski

54.

Obóz dla klas mundurowych

14-18.06.2021

 

P. Będziechowski

E. Gancarz

55.

SESJA EPKwZ kasy II, III, IV i poprawkowe pozostałe klasy

Pisemny

22 czerwiec 2021

Praktyczny

21 czerwiec 2021

 

 

56.

Dzień bez zajęć edukacyjnych – dni dyrektorskie

21-22 czerwiec 2021

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r

 

31 sierpnia 2021 r

 

31 sierpnia 2021 r

57.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 godzina 10.00

Klasa II z wychowawcą

 

58.

Egzaminy poprawkowe

wg harmonogramu 23,24-08-2021

Nauczyciele godz.08.00

 

59.

Egzamin maturalny poprawkowy

 

1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

 

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 23–24 sierpnia 2021 r.

J. Stolarski

60.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 godz. 10.00

 

 

Skip to content