Harmonogram prac szkoły 2019/2020

Lp.

Wydarzenie

Termin

Realizacja

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

– rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Msza Św. dla uczniów naszej szkoły w Kościół Rzymskokatolicki Pw. Chrystusa Króla Wszechświata

ul.   Michała Ogińskiego 41, 05-820 Piastów

02-09-2019 godz. 10.30

 

Msza Św. 18.00

Wychowawca klasy

J. Stolarski

2.

Szkolenie z BHP dla uczniów klas branżowych

02-09-2019 godz. 12.00

Pan Dariusz Jurek

J. Stolarski

3.

Apel informacyjny dla młodzieży

04.09.2019 – środa 4 godz. lekcyjna

 

J. Stolarski

4.

Spotkanie rozpoczynających awans i opiekunów oraz osoby będące w awansie

04-09-2019 godz. 10.35

 

J. Stolarski

5.

Wizyta duszpasterska ks. Biskupa Rafała Markowskiego

 

 

 

09-09-2019 godz. 12.30

Ks. Marek Kujawa

P. Dariusz Jurek

P. Regina Radziszewska

P. L. Piątkowska

P. A. Wiewióra

P. M. Zębrowska

J. Stolarski

6.

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru na rok 2019/2020 – wnioski dotyczące analizy, wyników matur, EPKwZ, zasady pracy z młodzieżą przystępującą do matury i EPKwZ

09-09-2019 godz. 15.30

 

 

 

 

 

J. Stolarski

7.

Deklaracje do EPKwZ na sesję styczeń-luty 2020 do 9 września 2019r.

09-09-2019r.

wychowawcy

 

8.

Giełda podręczników

10.09.2019

Wychowawcy uczniowie

Naucz. Bibliotekarz

9.

Wybory Samorządu Szkolnego

16.09.2019 godz 11.30

uczniowie

p. A. Wiewióra + wychowawcy

10.

Msza Św.

Msza Św. dla uczniów naszej szkoły w Kościół Rzymskokatolicki Pw. Chrystusa Króla Wszechświata

ul.   Michała Ogińskiego 41, 05-820 Piastów wzmianka na lekcji o patronie młodzieży św. Stanisław Kostka

 

Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. pierwszych

– Dzień Sybiraka

17.09.2019 godz 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Godz 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. I i uczniowie

Wychowawca kl z uczniami

11.

Rada Pedagogiczna/ Zebranie nauczycieli nt. wspomagania uczniów i zebrania z Rodzicami wszystkich klas

 

Spotkanie z Rodzicami klas maturalnych (EPKwZ + matura + studniówka)

– spotkanie rodziców z podmiotem świadczącym profilaktykę dentystyczną.

– spotkanie rodziców z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy

 

Zebranie Rady Rodziców

23-09-2019r. godzina 15.30

 

 

 

17.00

 

 

 

18.00

Nauczyciele

 

 

 

 

Wychowawca P. L. Piątkowska

J. Stolarski

 

 

 

 

J. Stolarski

 

 

 

J.Stolarski

12.

Muzeum Dulag 121

28-29.09.2019

Nauczyciel historii p. E Gancarz

 

13.

Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych

Do 25-09-2019

P. L. Piątkowska

J. Stolarski

14.

Apel informacyjny dla młodzieży

7.10.2019 poniedziałek 3 godzina lekcyjna

 

J. Stolarski

15.

Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I-wszych

 

 

 

 

 

14.10.2019

 

 

 

 

 

Wszystkie klasy pierwsze koordynacja P. E. Gancarz, wychowawca klasy II i uczniowie klasy II

J. Stolarski

 

 

 

 

16.

Spotkanie integracyjne/wyjazdowe

18.10.2019 godz 08.00

 

P. M. Zębrowska

17.

Dzień bez zajęć edukacyjnych – dni dyrektorskie

18.10.2019

 

 

18.

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa) lub/i promocja szkoły

 

Zebranie z rodzicami

28.10.2019 godz 15.30

 

 

17.00

 

 

 

 

Inf. dla rodziców uczniów w klasach, w których odbywają się EPKwZ

J. Stolarski

19.

Dzień Wszystkich Świętych

01.11.2019 Piątek

Dzień wolny

 

20.

Święto Niepodległości

11.11.2019

Poniedziałek

Dzień wolny

 

21.

Uroczystości Szkolne związane z Świętem Niepodległości

12.11.2019 Wtorek 4 godzina lekcyjna

P. E. Gancarz i nauczyciel historii

 

22.

Rada Pedagogiczna

 

 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami. Info o przewidywanych oc. Nast. W klasach IV-tych (wych. Przypomnieć, że w klasie IV oceny zawodowe są wystawiane na koniec I-sem)

18.11.2019  godz 15.30

 

17.00

 

 

 

23.

Próbne matury / próbne egzaminy zawodowe

Próbne matury w dniach 25.11.2019 do 29.11.2019

Wyniki – do dnia 9.12.2019

Próbne egzaminy zawodowe 2.12.2019 do 6.12.2019 wyniki do dnia 16

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących – przewodniczący zespołów kontrola

 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – przewodniczący zespołów kontrola

Przewodniczący zespołów wnioski do 19-12.2019r. przesyłają zbiorcze wyniki do J. Stolarski

24.

Szkolny turniej „MIKOŁAJKOWY”

6.12.2019 od 6 godziny lekcyjnej

Samorząd Szkolny nauczyciele w-f

P. A. Wiewióra

25.

Dzień otwarty dla uczniów 4 godzina lekcyjna – promocja szkoły

13.12.2020r.

 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

P. A. Wiewiórka

26.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna / końcowe klas IV

 

Zebranie z rodzicami /oceny przewidujące ndst

16.12.2019 godz. 15.30

 

17.00

 

Wystawienie ocen do 13.12.2019

J. Stolarski

27.

Rada uchwalająca śródroczne i końcowe zawodowe klas IV tych Inform. Pod. Klas części/ końc klas czwartych

18.12.2019 godz. 15.30 Środa

 

J. Stolarski

28.

Konkurs kolęd/ Jasełka

 

 

 

 

 

Spotkanie integracyjne

20.12.2019

 

 

 

 

 

Godz. 14.00

Katecheta P. Dariusz Jurek

Ks. Marek Kujawa

Samorząd uczniowski

 

 

Opiekun S.U. P. A. Wiewióra

 

 

 

 

P. M. Zębrowska

29.

Przerwa Świąteczna

 

Nowy Rok

23.12.2019  do 31.12.2019

01.01.2020 (środa)

 

 

30.

Korekta planu lekcji

02.01.2020

 

Zespół ds. planu lekcji

J. Stolarski

31.

Apel informacyjny dla młodzieży

3.01.2020 poniedziałek 3 godz lekcyjna

 

J. Stolarski

32.

Studniówka

03-04-05. 01.2020

 

 

33.

Święto Trzech Króli – dzień wolny

06.01.2020

 

 

34.

SESJA EPKwZ kasy IV-te egz. I poprawkowe pozostałe klasy

Pisemny

10 styczeń 2020

Praktyczny

A.30, A.31, A.32, AU.22, AU.32, TG.14, TG.15

  – 9 styczeń 2020

 

 

35.

Dzień bez zajęć edukacyjnych – dni dyrektorskie

09-10 styczeń 2020

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020

 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020

 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020

 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.

20 marca 2020 r.

 

 

20 marca 2020 r.

 

 

 

20 marca 2020 r.

 

 

 

22 maja 2020 r.

36.

Wystawienie ocen za I-sze półrocze

10.01.2020

Nauczyciele

J. Stolarski

37.

Rada klasyfikacyjna

 

 

Zebranie z rodzicami

 

Uchwalenie wyników

 

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca I-półrocze i klasyfikacyjna

13.01.2020 godz 15.30

 

17.00

 

15.01.2020 godz 11.30 środa

 

3.02.2020 godz 15.30

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

J. Stolarski

38.

Ferie zimowe

10-23.02.2020

 

 

39.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2020

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020: do 22 lutego 2020 r.

w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 27 marca 2020 r.

40.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2020r.

Nauczyciel historii p. E. Gancarz

 

41.

Rada pedagogiczna/szkoleniowa

16.03.2020r. godz 15.30

 

J. Stolarski

42.

Dzień otwarty dla uczniów

16.03.2020r. godzina 17.00

 

Wszyscy nauczyciele

43.

Rada Pedagogiczna

 

zebranie wszystkich klas

Info o przewidywanych ocenach w kl. czwartych

23.03.2020r. godz 15.30

17.00

 

 

44.

Rekolekcje Wielkopostne

Przewidywany termin od 30 marca do 3 kwietnia

Ks. i katecheta

 

45.

Spotkanie integracyjne

08-04-2020 godz. 13.00

 

P. M. Zębrowska

46.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-04-2020 do 14-04-2020

 

 

47.

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych

17.04.2020

 

 

48.

Rada klasyfikacyjna końcowo-roczna klasa IV-tych

 

Zebrania z rodzicami

20-04-2020 godz 15.30

 

20-04-2020 godz 17.00

 

 

J. Stolarski

49.

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji w kl. Programowo najwyższych

23-04-2020 godz. 11.30

Opiniowanie projektu organizacji na rok 2020/2021

J. Stolarski

50.

Dzień otwarty dla ósmoklasistów

22-04-2020 godz 17.00

 

 

51.

Zakończenie zajęć w klasach IV

24-04-2020 godz 10.00

Klasa III

Wychowawca kl. III

52.

Rocznica uchwalenia konstytucji 3-go Maja Dzień Flagi 2-go maja

30-04-2020 apel 3 godzina lekcyjna

 

Nauczyciele historii i j. polskiego

53.

Egzaminy maturalne

04,05,06-05-2020

 

J. Stolarski

54.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04,05,06-05-2020

 

 

55.

Rada Pedagogiczna

 

 

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich klas – info o zagrożeniach i przewidywanych ocenach

18-05-2020 godz 15.30

 

17.00

 

 

J. Stolarski

56.

Dzień sportu / Dzień dziecka

1.06.2020

 

Nauczyciele w-f

57.

BOŻE CIAŁO

11.06.2020

 

 

58.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.06.2020

 

J.Stolarski

59.

Wystawienie ocen końcoworocznych – końcowych

10.06.2020

 

 

60.

Rada klasyfikacyjna

Ew. zebrania z rodzicami/ wg uznania wychowawców i potrzeb uczniów/rodziców

15.06.2020 godz 15.30

 

J. Stolarski

61.

Obóz dla klas mundurowych

15-19.06.2020

 

E. Gancarz

62.

Rada uchwalająca pedagogiczna

22.06.2020 godz 15.30

 

J. Stolarski

63.

SESJA EPKwZ kasy II, III, IV i poprawkowe pozostałe klasy

Pisemny

23 czerwiec 2020

Praktyczny

A.30, A.31, A.32, AU.22, AU.32, TG.14, TG.15

  – 22 czerwiec 2020

 

 

64.

Dzień bez zajęć edukacyjnych – dni dyrektorskie

22-23 czerwiec 2020

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020

28 sierpnia 2020 r

 

28 sierpnia 2020 r

 

28 sierpnia 2020 r

65.

Złożenie sprawdzonych świadectw do podpisu

24.06.2020 godz. 12.30

 

J. Stolarski

66.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 godzina 10.00

Klasa II z wychowawcą

 

67.

Rozliczenie się z dokumentacji nauczycieli

29.06.2020 godz.10.00

 

J. Stolarski

68.

Plenarne posiedzenie RP – podsumowującej pracę w roku szkolnym 2019/2020

2 lipiec 2020 godz. 11.00

 

J. Stolarski

69.

Egzaminy poprawkowe

wg harmonogramu 19,20-08-2020

Nauczyciele godz.10.00

 

70.

Egzamin maturalny poprawkowy

 

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00

 

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–25 sierpnia 2020 r.

J. Stolarski

71.

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2020/2021

26.08.2020 godz 11.00

nauczyciele

J. Stolarski

72.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 godz 10.00