Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318, 1093 i 1810).

Dyrektor Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie ustala zgodnie z organizacją roku szkolnego dni wolne od zajęć edukacyjnych.

Data

Dzień bez zajęć edukacyjnych – powód

13.10.2023r.

Dzień Edukacji Narodowej

9.01.2024r.

Egzaminy zawodowe

2.05.2024r.

Przygotowanie szkoły do matury 2024r. szkolenie nauczycieli

07.05.2024r.

Egzamin maturalny

08.05.2024r.

Egzamin maturalny

09.05.2024r.

Egzamin maturalny

03.06.2024r.

Egzamin zawodowy

Powyższy
harmonogram został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Samorząd
uczniowski, Radę Rodziców  

Scroll to Top
Skip to content