WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. Uprzejmie prosimy o cierpliwość.

Zestawienie podręczników szkolnych obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024

MATEMATYKA

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Matematyka

Matematyka; „Podręcznik do liceów i techników”

Zakres podstawowy; klasa 1

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab,

Elżbieta Kurczab,

Elżbieta Świda

412/1/2012

  

Matematyka

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1

Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab,

Elżbieta Kurczab,

Elżbieta Świda

 

2

Matematyka

Matematyka; „Podręcznik do liceów i techników”

Zakres podstawowy; klasa 2

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab,

Elżbieta Kurczab,

Elżbieta Świda

972/2/2020

  

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2

Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab,

Elżbieta Kurczab,

Elżbieta Świda

 

3

Matematyka

MatematykaPodręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy

Dla absolwentów GIMNAZJUM

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab,

Elżbieta Kurczab,

Elżbieta Świda

412/3/2012

  

Matematyka

Zbiór zadań do liceów i techników.

Zakres podstawowy. Klasa 3

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab,

Elżbieta Kurczab,

Elżbieta Świda

 

4

Matematyka Klasa branżowa 1PB

Matematyka to się liczy 1

Nowa Era

Karolina Wej,
Wojciech Babiński

967/1/2019

5

Matematyka Klasa 1 Technikum
i liceum

Matematyka i przykłady jej zastosowań 1 zakres podstawowy i rozszerzony

Podkowa

Alicja Cewe,
Małgorzata Krawczyk

1068/1/2019

CHEMIA

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Chemia I LO, T

Chemia

WSiP

Ryszard M Janiuk, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka, Witold Anusiak, Marcin Sobczak

1024/1/2022/z1

2

Chemia II LO, T

Chemia

WsiP

Ryszard M Janiuk, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka, Witold Anusiak, Marcin Sobczak

1015/1/2022/z1

3

Chemia I Branżowa I stop.

Chemia

OPERON

Artur Sikorski

N6929

4

Chemia II Branżowa I stop.

Chemia

OPERON

Artur Sikorski

N7236

JĘZYK POLSKI

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język polski

Oblicz epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/1/2022/z1

2

Język polski

Oblicza epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/2/2022/z1

3

Język polski

Oblicza epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/3/2020 cz2.1

4

Język polski

Oblicza epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/4/2019 cz2.2

5

Język polski

(branżowa)

To się czyta!

Nowa Era

Anna Klimowicz,

Joanna Ginter

1025/12019

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język polski

3 TA-Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka

WSiP

  

2

Język polski

2TD Oblicza epok

WSiP

  

3

Język polski

BP  To się czyta

Nowa Era

  

4

Język polski

2BG Zrozumieć świat

Nowa Era

  

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język polski

Oblicz epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/1/2019 cz.1.1

2

Język polski

Oblicza epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/2/2019 cz1.2

3

Język polski

Oblicza epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/3/2020 cz2.1

4

Język polski

Oblicza epok

WsiP

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk

952/4/2019 cz2.2

5

Język polski

(branżowa)

To się czyta!

Nowa Era

Anna Klimowicz,

Joanna Ginter

1025/12019

JĘZYK ANGIELSKI

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język angielski

VISION 1 + ćwiczenia

OXFORD

  

2

Język angielski

Matura Focus 2 /

Pearson

Sue Kay, Daniel Brayshaw

672/2/2013/2015

3

Język angielski

Vision 1

Oxford

Sheila Dignen

986/1/2019

4

Język angielski

Matura Focus 3 /

Pearson

Patricia Reilly, Marta Umińska

672/3/2014/2015

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język angielski kl1

Matura Focus 1

Pearson

P. Reilly

672/1/2015

2

Język angielski kl2

Vision 2

Oxford

J. Finnis

 

3

Język angielski kl1

Vision 1

Oxford

S. Dignen

986/1/2019

4

j.ang w turystyce

Tourism

Express Publishing

V. Evans

 

5

j. ang rozszerzony

Vision 2

Oxford

J. Finnis

 

6

j.obcy  w reklamie

English for marketing and advertising

S. Gore

BC Edukacja

 

7

j.ang

Repetytorium Maturalne

Pearson

M. Umińska

 

8

j.ang w logistyce

Logistics

Express Publishing

V. Evans

 

WETERYNARIA

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Chów i hodowla zwierząt Kl. I/II

Rolnictwo cz. I. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe

pod redakcją Anny Rekiel

Hortpress

50/2014

2

Chów i hodowla zwierząt Kl. I/II

Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

Hortpress

52/2014

3

Chów i hodowla zwierząt Kl. I/II

Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki.

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

Hortpress

39/2016

4

Anatomia i fizjologia zwierząt Kl I.

Anatomia i fizjologia zwierząt

 PWRiL,

Waldemar Pilarski, Stanisław Koźniewski

ISBN: 83-09-01341-8

JĘZYK ROSYJSKI

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język rosyjski kl. 1

I    Boт и мы 1 по-новому + Zeszyt ćwiczeń 1

PWN

M Wiatr-Kmieciak , Sławomira Wujec

978/ 1/2019

2

Język rosyjski kl. 2

Вот и мы 2 по-новому +   Zeszyt ćwiczeń  2

PWN

M Wiatr-Kmieciak , Sławomira Wujec

978/2/2020

3

Język rosyjski kl. 3

Вот и мы 2 по-новому +   Zeszyt ćwiczeń  2

PWN

M Wiatr-Kmieciak , Sławomira Wujec

324/3/2011/z1/2015

4

Język rosyjski kl. 4

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego –zakres podstawowy

PWN

Monika Zdunik , Svetlana Galant

 

JĘZYK NIEMIECKI

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Język niemiecki kl.1

Welttour Deutsch 1 + Zeszyt ćwiczeń 1

Nowa Era

Sylwia Mróz

935/1/2018-NPP

2

Język niemiecki kl. 2

Welttour Deutsch 2 + Zeszyt ćwiczeń 2

Nowa Era

Sylwia Mróz

957/2/2019-NPP

3

Język niemiecki kl. 3

Welttour Deutsch 2 + Zeszyt ćwiczeń 2

Nowa Era

Sylwia Mróz

 

4

Język niemiecki kl. 4

Meine Welttour-podręcznik z repetytorium

Nowa Era

Sylwia Mróz

 

TECHNIK WETERYNARII

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Chów i hodowla zwierząt/  I i II

Rolnictwo cz. I. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe

Hortpress

pod redakcją Anny Rekiel

50/2014

2

Chów i hod owla zwierząt / I i II

Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

Hortpress

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

52/2014

3

Chów i hodowla zwierząt /  I i II

Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki

Hortpress

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

39/2016

4

Anatomia i fizjologia zwierząt / I

Anatomia i fizjologia zwierząt

Wydawca, PWRiL, reprint wydanie piąte, 1988

Waldemar Pilarski, Stanisław Koźniewski

 

LOGISTYKA – ZAWODOWE

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Logistyka

Organizacja transportu cz1 AU.32

WSiP

Jarosław Stolarski

Joanna Śliżewska

Paweł Śliżewski

Rok dopuszczenia 2018

2

Logistyka

Organizacja transportu cz2 AU.31

WSiP

Joanna Śliżewska

Paweł Śliżewski

Justyna Stochaj

Anna Rożej

Rok dopuszczenia 2018

3

Logistyka

Podstawy logistyki

WSiP

Joanna Śliżewska

Justyna Stochaj

Rok dopuszczenia 2017

4

Logistyka

Obsługa magazynów cz.1 SPL.01

WSiP

Jarosław Stolarski

Joanna Śliżewska

Anna Rożej

Dorota Zadrożna

Rok dopuszczenia 2019

6

Logistyka

Obsługa magazynów cz.2 SPL.01

WSiP

Andrzej Kij

Magda Ligaj

Joanna Śliżewska

Dorota Zadrożna

Rok dopuszczenia 2019

7

Logistyka

Zbiór zadań z logistyki cz.1

WSiP

Grażyna Karpus

 

8

Logistyka

Gospodarka zapasami i magazynem cz.1 i 2 + ćwiczenia

Ekonomik

Katarzyna Grzybowska

 

9

Logistyka

Zbiór zadań z logistyki cz.2

WSiP

Monika Knap

Radosław Knap

 

10

Logistyka

Organizacja transportu cz1 i 2

SPL 04

WSiP

Jarosław Stolarski

Joanna Śliżewska

Paweł Śliżewski

Agnieszka Zielińska

Rok dopuszczenia 2019

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Kompetencje społecznie + Organizowanie pracy małych zespołów

Kompetencje personalne i społeczne / Organizowanie pracy małych zespołów

Ekonomik

Anna Krajewska

Iza Flor

51/2015

8/2015

2

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

467/2012

3

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

WSiP

Wanda Bukała

Krzysztof Szczęch

2019

4

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Jarosław Słoma

426/2012/2015

5

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

Teresa Gorzelany

 

6

Wędrując ku dorosłości

WDŻ / Wychowanie do życia w rodzinie

Rubikon

Pod redakcją Teresy Król i Marii Ryś

Rok dopuszczenia 2015

7

Geografia

Oblicza geografii (podstawa + rozszerzenie)

Nowa Era

  

RELIGIA

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Religia kl1

Na drogach wolności

Katechetyczne

Ks. Piotr Tomasik

AZ-31-01/18-WA-2/20

09.06.2020 r.

2

Religia kl II

Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele

Katechetyczne

Ks. Piotr Tomasik

 AZ-41-01/10-WA-1/12
26.05.2012 r.

3

Religia kl II

Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie

Katechetyczne

Ks. Piotr Tomasik

AZ-42-01/10-WA-4/13

06.06.2013 r.

4

Religia kl III i IV

Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie

Katechetyczne

Ks. Piotr Tomasik

AZ-23-01/10-WA-5/14

10.07.2014 r.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości + ćwiczenia

Rubikon

Król Teresa,

Guziak-Nowak Magdalena

1070/1/2019r.

 

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Autor – autorzy

Numer dopuszczenia

1

   

 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia informują o podręcznikach.952/2/2022/z1

Scroll to Top
Skip to content