HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Klasa

Liczba tygodni praktyk

Termin

 

5 TD (tylko technik logistyk)

2 tygodnie

18.09-29.9.2023 r

 

4 CAT (log. + rekl.)

6 tygodni

3.04-16.05.2024 r.

4 TD (wet.+turyst.)

6 tygodni

3.04-16.05.2024 r.

4 TF (foto+program.)

6 tygodni

3.04-16.05.2024 r.

 

3 TPF

4 tygodnie

2-27.10.2023 r

3 TWT

4 tygodnie

2-27.10.2023 r

3 TLF

4 tygodnie

2-27.10.2023 r

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH:


TECHNIK PROGRAMISTA
− przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów
informatycznych,
− przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn
internetowych oraz innych technologii webowych,
− przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
− przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
− przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI,
− przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
− inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.


TECHNIK REKLAMY
– przedsiębiorstwa branży reklamowej,
– działy marketingu organizacji
– inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.


TECHNIK LOGISTYK
– przedsiębiorstwa logistyczne,
– magazyny,
– centra logistyczne,
– centra dystrybucyjne
– inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
– biura podróży,
– placówki świadczenia informacji turystycznej,
– obiekty hotelarskie,
– urzędy administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
– inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.


TECHNIK WETERYNARII
– gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt gospodarskich,
– podmioty świadczące usługi z zakresu inseminacji bydła i świń,
– hodowle psów i kotów,
– schroniska i hotele dla zwierząt
– zakłady lecznicze dla zwierząt, w tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice
weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, schroniska dla zwierząt
– organy kontroli i nadzoru weterynaryjnego
– inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.


TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
– zakłady fotograficzne,
– studia graficzne,
– studia reklamowe,
– redakcje czasopism,
– redakcje wydawnictw,
– podmioty świadczące usługi public relations i inne podmioty wykorzystujące techniki fotograficzne
– inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.

Scroll to Top
Skip to content