Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena
ul. Namysłowskiego 11
05-820 Piastów

Zwracamy się o przedstawienie oferty na zakup:


1. Wykładzin lub inną formę zabezpieczenia parkietu na sali gimnastycznej w czasie imprez
okolicznościowych.


2. Wózek do przewożenia materiałów zabezpieczających parkiet.
Materiał zabezpieczający parkiet powinien być łatwy w montażu i demontażu przed i po imprezie
okolicznościowej.


Wózek do przewozu materiałów zabezpieczających powinien być dostosowany do ich przewożenia pod
względem gabarytowym i wytrzymałościowym.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:


1. Cena materiału zabezpieczającego
2. Łatwość montażu i demontażu
3. Czasu gwarancji na materiał zabezpieczający
4. Cena i gwarancja na wózek transportowy
Termin składania ofert mija 05.03.2024
W przypadku braku złożenia co najmniej trzech ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.

Oferty należy składać na adres e-mail: sekretariat@nansen.edu.pl

Złożone oferty powinny zawierać co najmniej:


– dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres)
– opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia
– wartość oferty netto/brutto


Proszę przedstawiać oferty na 160m2 powierzchni sali gimnastycznej.

Scroll to Top
Skip to content